ساخت سوله و پوشش سقف پمپ بنزين ولنجك

ساخت سوله و پوشش سقف پمپ بنزين ولنجك

محل نصب:

ولنجك بلوار دانشجو

توسط گروه صنعتی پادرا پانل و شرکت پادرا پانل
با مديريت قلى زاده