ساخت و نصب سوله و پوشش سقف در شهرك صنعتى صفادشت

ساخت و نصب ٢٠ هزارمتر مربع سوله و پوشش سقف

كارفرما شركت فؤاد الياف

محل نصب:

شهرك صنعتى صفادشت

توسط گروه صنعتی پادرا پانل و شرکت پادرا پانل
با مديريت قلى زاده