ساندويج پانل ديوارى شهرك صنعتى صفادشت

نصب ساندويج پانل ديوارى متراژ كل ١٨٠٠ متر

جدا كردن سوله ازهم

محل نصب:

شهرك صنعتى صفادشت

توسط گروه صنعتی پادرا پانل و شرکت پادرا پانل
با مديريت قلى زاده