طراحی و اجرای سقف شیروانی (Design & Execution Of Gable Roof)

یکی از راه های که باعث افزایش ایمنی ساختمان می شود سبک سازی ساختمان است و مهم ترین روش های سبک سازی استفاده ازسقف های شیروانی می باشد و مهم ترین بخش یک ساختمان سقف آن می باشد. در طراحی و اجرا سقف باید عوامل مختلف جوی و زیست محیطی را در نظر گرفت، شیب سقف های شیبدار معمولا بین 15 تا 70 درجه می باشد و به دو دسته برحسب نوع شیب و پوشش به سقف شیبدار ساده و سقف های چند شیب تقسیم بندی می شوند .

در مناطق شمال به علت بارش زیاد سقف ویلا ها به صورت سقف شیروانی شیبدار می باشد ، همچنین در سایر مناطق ایران نیز ویلا هایی باسقف های شیبدار ساخته شده است سقف های شیروانی ویلا از متریال های گوناگونی مانند ورق های گالوانیزه رنگی شینگل آندوولین و فرتیزا تایل دکرا  ساخته می شود .

سقف های شیروانی مزایایی از قبیل : طراحی و ساخت در زمان بسیار کم انجام می شود و هزینه ساخت و ساز آن نسبت به سقف های مسطح کمتر می باشد ، ماندگاری بالا در شرایط جوی محیطی مانند تابش مستقیم نور خورشید ، استحکام بالا در برابر زلزله و آتشسوزی را دارا می باشد.

پوشش های شییبدار معمولا روی خرپا قرار می گیرند و خرپا می تواند فلزی و یا چوبی باشد علاوه بر آن در براز موارد این سقف ها میتوان روی سقف های بتنی یا طاق ضربی نیز قرار می گیرند خرپا فلزی پس از ساخت باید به نحو مناسبی رنگ آمیزی شود؛ یکی از مهمترین قسمت های ساخت ویلا و یا سقف شیروانی میزان درصد شیب است چون دربسیاری از کاربری های و اغلب مناطق کشور درصد شیب متغییر است.

اجرای سقف شیروانی یک ویلا به این صورت می باشد که ابتدا ستون گذاری و  بستن بالای ستون ها بصورت فلزی یا بتنی طبق نقشه و اقدام به خرپا سازی با پروفیل فلزی به هر ابعادی تبدیل خواهیم کرد و بعد از ساخت و نصب خرپا ها شروع به تیریزی روی تیرهای اصلی به فاصله دلخواه می نماییم و بعد از تکمیل زیر سازی جوشکاری کامل تیرها ، شروع به نصب تایل ها  می کنیم و بعد از نصب تایل ها نیز با پیچ های سرمته مخصوص آنها را می بندیم . البته بهتر است دور ویلا یا خانه را از پوشش نما و لمبه استفاده شود که برای نورپردازی و زیباتر شدن شیروانی استفاده می شود که مانع دیده شدن تیرریزی و خرپا می شود .