نصب ساندويچ پانل ديوارى در شهرك صنعتى اشتهاره

پروژه ى نصب ساندويچ پانل ديوارى به متراژ ١٨٠٠ متر 

محل نصب:

شهرك صنعتى اشتهاره

توسط گروه صنعتی پادرا پانل و شرکت پادرا پانل
با مديريت قلى زاده