نصب ساندويچ پانل سقفى در اربيل عراق

نصب ساندويچ پانل سقفى به متراژ ٣،٥٠٠ متر در اربيل عراق

محل نصب:

اربیل عراق
توسط گروه پيمانكارى پادرا پانل
با مديريت قلى زاده