نصب سقف ویلا (Execution Of Villa Roof)

نصب سقف ویلا

در ابتدا کار نیازمند مصالح مورد نیاز سقف ویلا هستیم که با توجه به نوع سقفی که به کار می رود تهیه می شود از جمله این مدل سقف ها می توان به سقف های ورق پرچین ، ورق آردواز ، ورق گالوانیزه ، سقف کامپوزیت و …. اشاره کرد .

طراحی معماری و طراحی سازه یکی از عواملی است که در ساختمانهای ویلایی مهم است از این رو سقف شیروانی شیبدار برای این نوع سازه ها در نظر گرفته می شود و با توجه به کمبود بارش های منطقه ای همچنان شیبدار بودن سقف یک حس ویلای به معماری بنا می دهد .

اجرای سقف شیروانی یک ویلا به این صورت می باشد که ابتدا ستون گذاری و بستن بالای ستونها به صورت فلزی یا بتنی طبق نقشه و اقدام به خرپا سازی با پرفیل فلزی به هر ابعادی می نماییم و بعد از ساخت و نصب خرپا ها شروع به تیریزی روی تیرهای اصلی به فاصله دلخواه می نماییم و بعد از تکمیل زیر سازی جوشکاری کامل تیرها شروع به نصب تایل ها می کنیم وبعد از  نصب تایل ها نیز با پیچ های مخصوص آنها را می بندیم .