پشم شیشه و پشم سنگ (Glass Wool & Rock Wool)

پشم شیشه مخلوطی از شیشه های طبیعی و بازیافتی ( بطری های بازیافتی، شیشه های اتومبیل و پنجره های پلاستیکی) است، که در دمای ۱۴۵۰ درجه سانتیگراد ذوب می شود و در آنجا به الیاف تبدیل می شود. پشم سنگ (دولومیت ، دیاباز و بازالت) از مواد زائد بازیافت شده کوره انفجاری ساخته شده است . در نتیجه پشم شیشه و پشم سنگ با توجه به منشا معدنی هر دو در گروه پشم های معدنی قرار می گیرند مواد خام در دمای بالا ذوب شده، «گدازه» تشکیل شده است، که پس از آن با استفاده از چرخ های دارای نیروی گریز از مرکز به الیاف ظریف تبدیل می شوند. این الیاف بصورت نمد درآمده و سپس محصول نهایی بعد از پردازش ساخته می شود.

این محصولات دارای تفاوت هایی هستند مانند : مقاومت حرارتی  و فشار که در پشم سنگ بیشتر است ؛ نوع الیاف آنها و در نهایت می توان نتیجه گرفت که هم پشم شیشه و هم پشم سنگ دارای شرایط زیر هستند:

  • عایق صوتی
  • عایق حرارتی
  • حفاظت از آتش
  • ماندگاری طولانی (از نظر عمر ساختمان)
  • مقاوم در برابر رطوبت و بخار
  • مقاوم در برابر میکروارگانیسم ها و مواد شیمیایی
  • بی خطر برای محیط زیست

پشم سنگ و پشم شيشه عايق های حرارتی هستند که در کیفیت و قیمت متفاوتند. هر دو مواد اليافی هستند و ضريب مقاومت حرارتی و صوتی خوبی دارند .