پوشش سقف آزمايشگاه خاك و سنگ در اسلامشهر

پوشش سقف آزمايشگاه خاك و سنگ
محل نصب:

اسلامشهر نرسيده به ميدان نماز خيابان سوسنگرد به متراژ ١،٢٠٠ متر
باساندويچ پانل برند مهران سرد
توسط گروه صنعتی پادرا پانل و شرکت پادرا پانل
با مديريت قلى زاده